Tin tức

Hội thảo về các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch 2017-2024

25 Tháng 9 2020

Hà Nội, 25/09/2020 - Hội thảo về các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch, giai đoạn 2017-2024 đã được tổ chức sáng nay, 25/9/2020 tại Hà Nội. Hơn 50 đại biểu từ Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Thống kê, các Bộ, Ban, ngành của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc đã tham dự hội thảo. Hội thảo do Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam đồng chủ tọa.


Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo

Đăng ký và thống kê hộ tịch, không chỉ đơn thuần là một công việc mang tính kỹ thuật hay thủ tục. Hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hoạt động tốt là nguồn cung cấp dữ liệu dân số kịp thời, đầy đủ, liên tục và hiệu quả nhất, bao gồm cả các dữ liệu về sinh, tử và nguyên nhân tử vong.

Số liệu thống kê hộ tịch chính xác và đầy đủ - trích từ hồ sơ đăng ký hộ tịch - đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng các chính sách quốc gia và địa phương cũng như trong việc đo lường các kết quả phát triển.

Hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch cũng rất quan trọng đối với các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. 15 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) sử dụng các chỉ số, được tính từ dữ liệu đăng ký và thống kê hộ tịch chính xác và đầy đủ. Hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch hoạt động đúng chức năng và hiệu quả cũng là điều kiện tiên quyết để xây dựng kế hoạch và ra quyết định kinh tế xã hội phù hợp, cho phép chính phủ các nước giám sát các chỉ số quan trọng về nhân khẩu học và sức khỏe, bao gồm cả mức sinh và mức chết, đồng thời phân bổ các nguồn lực và biện pháp hỗ trợ cho các nhóm dân cư gặp nhiều khó khăn nhất.

UNFPA và các cơ quan khác của Liên hợp quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ quá trình xây dựng Hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam trong thập kỷ qua theo nhiều cách khác nhau, thông qua hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, cũng như xây dựng các nghị định, thông tư liên quan khác.

 

Hai tháng trước, một hợp tác mới đã được thiết lập giữa UNFPA Việt Nam và Tổ chức Vital Strategy nhằm cải thiện hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam. Chương trình này nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng đăng ký khai sinh và khai tử, bao gồm cả nguyên nhân tử vong ở Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường quản trị đăng ký và thống kê hộ tịch, đánh giá hoạt động của hệ thống này, thực hiện các đánh giá về khung pháp lý và quy định đối với đăng ký và thống kê hộ tịch, xây dựng các kế hoạch để cải thiện việc ghi nhận nguyên nhân tử vong sử dụng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, cải thiện khung Giám sát và đánh giá đối với công tác đăng ký và thống kê hộ tịch, đồng thời xây dựng các báo cáo thống kê hộ tịch có chất lượng và kịp thời. Hợp tác giữa UNFPA và Tổ chức Vital Strategy bắt đầu từ tháng 7 năm 2020 và sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2021 với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Tư pháp và các Bộ, ban, ngành khác.


Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bà Naomi Kitahara nói: "Chúng ta chỉ còn mười năm để đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” đặt ra cho những người làm thống kê một yêu cầu cao về số liệu dân số chất lượng cao - tức là số liệu đáng tin cậy, kịp thời, được phân tổ, nhất quán và có thể so sánh được, là cần thiết để đánh giá tiến độ và giải quyết bất bình đẳng trong công cuộc phát triển bền vững."

Bà Kitahara cũng nhấn mạnh: "UNFPA tại Việt Nam tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc chung tay với Chính phủ thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch để đảm bảo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.