Điều tra di cư nội địa quốc gia 2015: các kết quả chủ yếu

Điều tra di cư nội địa quốc gia 2015: các kết quả chủ yếu

Số trang: 251

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: UNFPA

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản thông tấn

Báo cáo gồm có 8 chương: Chương 1: Giới thiệu, Chương 2: Loại hình di cư, đặc trưng và điều kiện sinh hoạt của hộ, Chương 3: Đặc điểm của người di cư và người không di cư, Chương 4: Các yếu tố quyết định di cư, Chương 5: Mức độ hài lòng và các khó khăn của người di cư, Chương 6: Hoạt động kinh tế và điều kiện sống hiện tại, Chương 7: Sức khoẻ, và Chương 8: Kết luận và khuyến nghị chính sách.