Bạn đang ở đây

Kể từ 0h ngày 1/4/2019, Việt Nam sẽ chính thức tiến hành Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở lần thứ 5 kể từ cuộc Tổng điều tra lần đầu tiên vào năm 1979.

Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA luôn đồng hành và hỗ trợ chính phủ tiến hành các cuộc TĐT dân số và nhà ở. Đây là cuộc TĐT lần thứ 5 UNFPA đã hộ trợ kỹ thuật và tài chính cho TCTK tiến hành TĐT 2019. Những hỗ trợ của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNFPA để đảm bảo cuộc TĐT tiến hành theo chuẩn quốc tế, và tập trung nâng cao chất lượng số liệu TĐT, bao gồm cả thiết kế mẫu giúp tiết kiệm kinh phí cho TĐT đảm bảo tính đại diện của các  chỉ tiêu dân số theo đúng yêu cầu TĐT.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng và đảm bảo tính minh bạch của thông tin, và rút ngắn thời gian tổng hợp số liệu, UNFPA đã hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong giai đoạn chuẩn bị, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này, hỗ trợ giai đoạn đầu thử nghiệm áp dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh trong thu thập số liệu.

 

Sẵn sàng cho 0h ngày 1/4/2019: Tổng điều tra dân số và nhà ở.