Tin tức

Tất cả mọi người được đăng ký hộ tịch

20 Tháng 5 2015

Đăng ký và thống kê hộ tịch cũng rất cần thiết để đạt được và theo dõi được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt những mục tiêu liên quan đến tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Việt Nam đã có những bước tiến lớn như sau:

  • Là một trong năm quốc gia trong khu vực đã được tỷ lệ đăng ký khai sinh trên 95%;
  • Luật Hộ tịch đã được sửa đổi để đảm bảo để đảm bảo quyền của tất cả trẻ em ở Việt Nam về đăng ký khai sinh và có giấy khai sinh;
  • Thống kê hộ tịch đã được thực hiện thường xuyên và phổ biến dựa trên cơ sở điều tra, khảo sát;
  • Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam đã được phê duyệt, hỗ trợ thực hiện hiệu quả và hiệu suất các số liệu thống kê đáng tin cậy cho việc hoạch định chính sách đúng đắn và phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên LHQ tại Việt Nam nói: "Khu vực của chúng ta có tỷ lệ đăng ký khai sinh thấp nhất trên thế giới. Chúng ta cần có những hành động mạnh mẽ hơn để cải thiện hệ thống đăng ký, thống kê hộ tịch và lưu hồ sơ tất cả các sự kiện quan trọng của mọi người dân, sử dụng hệ thống này cho xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng, xây dựng và thực hiện các chương trình. Các tổ chức Liên Hợp Quốc, hơn bao giờ hết,sẽ cùng với các tổ chức ở đây ngày hôm nay sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam để đảm bảo mọi người dân Việt Nam đều được đăng ký hộ tịch".