National consultant

03 chuyên gia trong nước về chăm sóc người cao tuổi

12 Tháng 10 2020

Hanoi, Viet Nam

 1. 01 chuyên gia xây dựng nội dung về hướng dẫn chế độ dinh dưỡng ở người cao tuổi cho ứng dụng điện thoại về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;
 2. 01 chuyên gia xây dựng nội dung về hướng dẫn chăm sóc người cao tuổi và các bài tập thể dục và phục hồi chức năng để sử dụng trong ứng dụng điện thoại/web về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi;
 3. 01 chuyên gia xây dựng nội dung về một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi để sử dụng trong ứng dụng điện thoại/web về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thực hiện hoạt động xây dựng ứng dụng (apps) điện thoại/web để cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và các thành viên trong gia đình, bao gồm nội dung về hướng dẫn chế độ dinh dưỡng ở người cao tuổi cho ứng dụng điện thoại về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, chúng tôi đang cần tuyển 03 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện các công việc cụ thể sau:

 1. Xây dựng nội dung về hướng dẫn chế độ dinh dưỡng ở người cao tuổi cho ứng dụng điện thoại về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
 2. Xây dựng nội dung về hướng dẫn chăm sóc người cao tuổi và các bài tập thể dục và phục hồi chức năng để sử dụng trong ứng dụng điện thoại/web về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
 3. Xây dựng nội dung về một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi để sử dụng trong ứng dụng điện thoại/web về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Đọc thêm thông tin: Các điều khoản tham chiếu

 • 01 chuyên gia xây dựng nội dung về hướng dẫn chế độ dinh dưỡng ở người cao tuổi cho ứng dụng điện thoại về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi: Điều khoản tham chiếu
 • 01 chuyên gia xây dựng nội dung về hướng dẫn chăm sóc người cao tuổi và các bài tập thể dục và phục hồi chức năng để sử dụng trong ứng dụng điện thoại/web về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi: Điều khoản tham chiếu
 • 01 chuyên gia xây dựng nội dung về một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi để sử dụng trong ứng dụng điện thoại/web về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi: Điều khoản tham chiếu

Hồ sơ gồm có:

 1. Lý lịch khoa học;
 2. Đơn tham dự

Gửi trong phong bì dán kín ghi rõ “[Tên vị trí cần tuyển] – Dự án VNM9P01”

 

Hồ sơ gửi về:

Địa chỉ: Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Như Quỳnh

Email: nhuquynh8387@gmail.com

Điện thoại: 0976.547.132

 

Tel: 0976.547.132

Thời hạn nộp hồ sơ: 8h30 sáng (giờ Hà Nội) ngày 12/10/2020