Tư vấn

Năm (05) Chuyên gia tư vấn trong nước góp ý báo cáo “Rà soát chương trình giáo dục tình dục và sức khỏe sinh sản vị thành niên trong trường học”

31 Tháng 5 2018

Hà Nội

Theo Kế hoạch năm 2017-2018 của Dự án VNM9P04 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ, Bộ Nội vụ chủ trì, năm 2017, nhóm chuyên gia độc lập (gọi tắt là chuyên gia) đã tiến hành rà soát và xây dựng báo cáo kết quả rà soát các chương trình giáo dục về Tình dục và Sức khỏe sinh sản cho học sinh trong chương trình trung học hiện nay.

Để hoàn thiện báo cáo “Đánh giá giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục trong trường trung học cơ sở và phổ thông trung học ở Việt Nam”, theo đề nghị của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 tuyển năm (05) tư vấn trong nước đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo để hỗ trợ nhóm chuyên gia  hoàn thiện báo cáo.

Tải Điều khoản tham chiếu tại đây

Hồ sơ gồm có:

  1. Lý lịch khoa học;
  2. Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo)

Gửi trong phong bì dán kín ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia trong nước hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04 đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo để hỗ trợ nhóm chuyên gia  hoàn thiện báo cáo”.

Hồ sơ gửi về:

Ban Quản lý Dự án VNM9P04

Địa chỉ: Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người liên hệ: Vũ Hương Ngát.

Điện thoại: 0918 228 066

Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 31/5/2018