Chuyên gia trong nước

Năm (05) Chuyên gia tư vấn trong nước xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi

13 Tháng 3 2018

Ha Nội

Tuyển năm (05) chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04 xây dựng hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và kịp thời bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với thanh niên; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy khả năng của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 thực hiện hoạt động xây dựng hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi. Để đảm bảo chất lượng, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 tuyển năm (05) chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04 xây dựng hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi.

Read more:

TOR tiếng Anh

TOR tiếng Việt

Hồ sơ gồm có:

  1. Lý lịch khoa học;
  2. Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo)

Gửi trong phong bì dán kín ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia trong nước hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04, xây dựng hồ sơ, văn bản trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thanh niên sửa đổi”.

Hồ sơ gửi về:

Địa chỉ: Phòng 915 Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người liên hệ: Vũ Hương Ngát.

Điện thoại: 0918 228 066

Thời hạn nộp hồ sơ:  17h00  ngày 13/3/32018