Service Contract

“Tư vấn trong nước đề xuất thiết kế cải tạo, tiến hành giám sát và theo dõi việc cải tạo ba Trung tâm Dịch vụ Một cửa (OSSC) cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại tỉnh Thanh Hóa, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh”

22 Tháng 7 2021

Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh

Dự án “Giảm thiểu tác động của COVID-19 lên nhóm dân cư dễ bị tổn thương - Đảm bảo tiến độ quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam” do Chính phủ Nhật tài trợ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc hỗ trợ thành lập và vận hành ba Trung tâm Dịch vụ Một cửa hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới.

 

Trong đó, hai OSSC sẽ được đặt tại hai cơ sở y tế bao gồm: một tại bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng và một tại bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh; và một OSSC khác sẽ được đặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa. Các OSSCs được thành lập và hoạt động dựa theo mô hình Trung tâm Dịch vụ Một cửa (Ngôi nhà Ánh Dương) đã được UNFPA và KOICA hỗ trợ thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

 

Hiện tại, UNFPA đang tìm kiếm một chuyên gia tư vấn trong nước để giúp thực hiện các hoạt động liên quan đến sửa chữa cơ sở vật chất bao gồm:

 

  1. Đề xuất các phương án thiết kế cải tạo cho từng trung tâm bao gồm cả chi phí dự tính của từng trung tâm và của ba trung tâm theo tiêu chuẩn đã được áp dụng cho Ngôi nhà Ánh Dương dựa trên đặc điểm của từng cơ sở và ngân sách đã được phê duyệt.

 

  1. Hỗ trợ UNFPA chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho việc mua sắm dịch vụ cải tạo theo thiết kế đã được phê duyệt và tư vấn kỹ thuật để lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cho việc cải tạo; và

 

  1. Giám sát và theo dõi quá trình cải tạo để đảm bảo thực hiện đúng theo tiêu chuẩn và thiết kế đã được phê duyệt cũng như các chính sách, thủ tục theo quy định của nhà nước. Và hỗ trợ UNFPA nghiệm thu kết quả thực hiện dịch vụ cải tạo.

 

Thời gian làm việc: từ ngày 12 tháng 7 - ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

Nơi làm việc: Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu đính kèm

 

  • Điều khoản tham chiếu (TOR)
  • Thiết kế Ngôi nhà Ánh Dương ở Quảng Ninh
  • Mẫu thông tin nhân sự LHQ (P-11)

 

 

Ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ ghi rõ ở tiên đề “Tư vấn trong nước OSSC - {Tên đầy đủ của người nộp đơn}”

 

Hồ sơ gồm có:

  • Thư xin việc.
  • Lý lịch công tác và Mẫu thông tin nhân sự của Liên Hợp Quốc (P-11)
  • Xác nhận hoặc thư giới thiệu của cơ quan ứng cử viên đang hoặc đã làm việc (nếu có)

 

và gửi theo địa chỉ email dưới đây cho

 

Chị Phạm Thu Lan, Trợ lý Chương trình

UNFPA Viet Nam

Email: lan@unfpa.org

 

Hạn chót nộp hồ sơ

 

15h00 (Hanoi Time, GMT+7) Ngày 22/7/2021