Tư vấn trong nước

Tuyển hai (02) tư vấn cá nhân hỗ trợ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương hỗ trợ tập huấn cho tuyên truyền viên thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ cho thanh niên

5 Tháng 5 2021

Hanoi, Viet Nam

Tuyển hai (02) tư vấn cá nhân hỗ trợ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương hỗ trợ  tập huấn cho  tuyên truyền viên thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ cho thanh niên bị ảnh hưởng của Covid 19  tại  Đà Nẵng năm 2021.

 

Thực hiện cam kết của Chính phủ Nhật Bản tài trợ Chính phủ Việt Nam thông qua Dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên" giai đoạn 2017-2021 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ nhằm hỗ trợ thanh niên Việt Nam lao động ở nước ngoài phải về nước do ảnh hưởng của Covid 19.

 

Theo Kế hoạch năm 2021 của Dự án VNM9P04, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương tuyển hai (02) chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ nâng cao năng lực cho thanh niên nòng cốt làm công tác tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.

Đọc thêm: Điều khoản tham chiếu tiếng Việt

Hồ sơ gồm có:

  1. Lý lịch khoa học;
  2. Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo)

Ứng cử viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về Trung tâm  Thanh thiếu niên Trung ương trước ngày 5/5/2021 . Ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia trong nước hỗ trợ Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương hỗ trợ  tập huấn cho  tuyên truyền viên thanh niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ cho thanh niên bị ảnh hưởng của Covid 19  tại  Đà Nẵng năm 2021”.

 

Hồ sơ gửi về:

Địa chỉ: Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương. Địa chỉ: số 3 Nguyễn Quý  Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Hoặc qua địa chỉ E-mail: dthuy2595@gmail.com

Người liên hệ: Đoàn Thị Thủy

Điện thoại: 0869.056.555

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 5/5/2021