Chuyên gia tư vấn trong nước

Chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ rà soát chương trình giáo dục SKSS/SKTD/HIV

17 Tháng 9 2018

Hà Nội

Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp rà soát chương trình giáo dục SKSS/SKTD/HIV đã triển khai, đồng thời xây dựng Chương trình tự học về giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trực tuyến cho người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kinh nghiệm từ chương trình cũ và tham khảo chương trình tự học trực tuyến của Srilanka do UNFPA hỗ trợ.

Đọc thêm: Điều khoản tham chiếu

TOR tiếng Anh

TOR tiếng Việt

Hồ sơ gồm có:
1.    Lý lịch khoa học;
2.    Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo)

Gửi trong phong bì dán kín ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia trong nước hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp rà soát chương trình giáo dục SKSS/SKTD/HIV đã triển khai, đồng thời xây dựng Chương trình tự học về giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trực tuyến cho người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kinh nghiệm từ chương trình cũ và tham khảo chương trình tự học trực tuyến của Sri Lanka do UNFPA hỗ trợ.”.

Hồ sơ gửi về:
Địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Địa chỉ: số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Địa chỉ E-mail: hssv.gdnn@molisa.gov.vn
Người liên hệ: Nguyễn Quang Luật.
Điện thoại: 016.2899.9365

Thời hạn nộp hồ sơ: 17/9/2018