Tender Announcement

Mời báo giá làm đánh giá nhanh để thiết lập chỉ số ban đầu và xác định nhu cầu cho các can thiệp về chăm sóc sức khỏe bà mẹ

12 Tháng 8 2021

Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) xin mời các công ty/tổ chức quan tâm gửi báo giá cạnh tranh (gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) cho gói thầu nêu trên.

 

(Hồ sơ thầu số RFQ#UNFPA/VNM/21/03)

 

Tài liệu đính kèm: 

  • Hồ sơ mời thầu số RFQ#UNFPA/VNM/21/03
  • Phụ lục I-Điều khoản công việc
  • Phụ lục II-Tiêu chí đánh giá hồ sơ kỹ thuật
  • Phụ lục III-Mẫu chào giá

Báo giá (gồm đề xuất kỹ thuật và tài chính) xin gửi qua email tới địa chỉ duy nhất tại vbidtender@unfpa.org

Trên tiêu đề email sẽ ghi như sau:

“RFQ Nº UNFPA/VNM/RFQ/21/03–MSD Baseline Study–[TÊN CÔNG TY]

 

Nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến gói thầu này, xin hãy gửi email tới:

 

Chị Nguyễn Minh Hà

Trợ lý hành chính/tài chính

UNFPA Viet Nam

Email: mnguyen@unfpa.org

 

Hạn nộp báo giá:

17h00 (Giờ Hà Nội, GMT+7) ngày Thứ Năm 12/08/2021