Tư vấn trong nước

Tư vấn quốc gia xây dựng Hướng dẫn cơ chế điều phối liên ngành trong cung cấp các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới tại Quảng Ninh

28 Tháng 9 2020

Hanoi, Quang Ninh

Trong khuôn khổ dự án đồng thực hiện giữa Chính phủ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ về “Xây dựng mô hình ứng phó với tình trạng Bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam” được thực hiện nhằm tăng cường năng lực thể chế quốc gia, đảm bảo sự sẵn có và có thể tiếp cận của các dịch vụ thiết yếu dành cho các nạn nhân bị bạo lực giới (BLG), thông qua xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ ứng phó với tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam ở Quảng Ninh, văn phòng UNFPA tại Việt Nam cần tuyển 01 chuyên gia trong nước có chuyên môn về lĩnh vực công tác xã hội, đặc biệt về lĩnh vực Bình đẳng giới và BLG, có kinh nghiệm thực hiện các dự án hỗ trợ các nhóm yếu thế trong xã hội, hiểu biết sâu về hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội của Việt Nam, bao gồm hệ thống khung pháp lý về cung cấp dịch vụ xã hội cho nạn nhân BLG, có kinh nghiệm xây dựng và tổ chức tập huấn, nhằm xây dựng Hướng dẫn về các cơ chế điều phối liên ngành trong cung cấp các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ cho nạn nhân BLG tại tỉnh Quảng Ninh.

 

 

Đọc thêm thông tin: Điều khoản tham chiếu

 

Ứng cử viên quan tâm, xin vui lòng gửi hồ sơ ghi rõTên vị trí cần tuyển –Tên ứng cử viên”. Hồ sơ gồm có:

  • Thư xin việc.
  • Lý lịch công tác và Mẫu thông tin nhân sự của Liên Hợp Quốc (P-11)
  • Xác nhận hoặc thư giới thiệu của cơ quan ứng cử viên đang hoặc đã làm việc (nếu có)

Vui lòng gửi theo địa chỉ:

 Chị Nguyễn Thị An, Trợ lý dự án KOICA,
Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, số 304, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nôi

Hoặc email: anguyen@unfpa.org

 

Deadline for submissions: 17h00 (Hanoi Time, GMT+7) on 28 September 2020