Tư vấn trong nước

Thuê biên dịch các tài liệu cho hoạt động Xây dựng Khung giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

22 Tháng 8 2019

Hà Nội, Việt Nam

Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2019 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, hoạt động xây dựng Khung giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cần được thực hiện. Do vậy, chúng tôi đang cần tuyển 01 biên dịch thực hiện công việc biên dịch các tài liệu liên quan đến hoạt động nêu trên.

Đọc thêm: Điều khoản tham chiếu

Hồ sơ gồm có:

  1. Lý lịch khoa học;
  2. Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo)
  3. Đơn tham dự

Gửi trong phong bì dán kín ghi rõ “[Tên vị trí cần tuyển] – Dự án VNM9P01”

 

Hồ sơ gửi về địa chỉ:

 

Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người liên hệ: Đào Thị Ngọc Quý

Email: ngocquy0990@gmail.com

Điện thoại: 0963.562.953

 

Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 28/8/2019