Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hà Nội
Closing date: 28 Tháng 11 2018
Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Ban Quản lý Dự án VNM9P01 thực hiện hoạt động Khảo sát sự cam kết và đầu tư cho triển khai tiêm vắc xin HPV phòng ung thư cổ tử cung cho trẻ em gái tại một số tỉnh/thành phố.... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 17 Tháng 9 2018
Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp rà soát chương trình giáo dục SKSS/SKTD/HIV đã triển khai, đồng thời xây dựng Chương trình tự học về giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội
Closing date: 17 Tháng 9 2018
Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 cần tuyển một (01) chuyên gia tư vấn trong nước để hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng, vận hành thử nghiệm website Chương trình giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện trực tuyến cho người học tại các cơ sở giáo dục nghề... Đọc thêm

Trang