Bạn đang ở đây

Việt Nam là một trong mười quốc gia trên thế giới chịu nhiều rủi ro nhất về các hình thái thiên nhiên cực đoan do biến đổi khí hậu trong hai thập kỷ qua1. Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ cũng như khó dự báo hơn. Trong vòng 30 năm qua, trung bình mỗi năm thiên tai đã làm gần 400 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế 1,0 - 1,5% GDP2. Thiên tai đã, đang và luôn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của người dân, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng và phát triển bền vững của đất nước.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới3. Tỉ trọng người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trong tổng dân số tăng nhanh từ 8,68% (7,45 triệu) năm 2009 lên 12,8% (12,6 triệu người) năm 20214 và dự báo sẽ đạt gần 17% (17,9 triệu) năm 20305. Năm 2036 Việt Nam được dự báo sẽ bước vào giai đoạn dân số già và năm 2038 sẽ có 20% dân số (22,29 triệu) là người cao tuổi6 - tức cứ 5 người thì có 1 người là người cao tuổi. Khi thiên tai xảy ra, người cao tuổi có xu hướng bị ảnh hưởng nặng nề hơn do tính dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, phần lớn người cao tuổi có thể đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống thiên tai tại cộng đồng.

Việt Nam đã có những luật pháp, chính sách quan tâm đến vấn đề người cao tuổi trong thiên tai. Tuy nhiên, trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, dịch bệnh và thiên tai diễn biến phức tạp, thì công tác phòng, chống thiên tai - để hiệu quả và thành công - cần phải vừa tính đến các nhu cầu đặc thù và tính dễ bị tổn thương của người cao tuổi, vừa phải phát huy được các kinh nghiệm, năng lực và sự tham gia của người cao tuổi, đặc biệt ở cộng đồng, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bản Tóm tắt Khuyết nghị Chính sánh này nhấn mạnh sự cần thiết và đưa ra các khuyến nghị tới các nhà hoạch định chính sách, các nhà lập pháp, các nhà nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai nhằm đưa đầy đủ nội dung hòa nhập người cao tuổi vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, từ đó giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt đối với người cao tuổi, hướng đến một cộng đồng an toàn trước thiên tai cho tất cả mọi người.