Bạn đang ở đây

Vídeo

11/07/2019

Video này cung cấp về các hoạt động chuẩn bị và quá trình điều tra dân số từ ngày 1/4 đến 25/4/2019.

11/07/2019

This video clip shows the preparation activities for the 2019 Census and the data collection monitoring trips from 1 to 25 April 2019.

25/11/2019

Bà Hà Thị Quỳnh Anh, chuyên gia của UNFPA về Giới và Quyền con người đã có phần phỏng vấn trên kênh VTV4 về công tác phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam. Phỏng vấn đã được phát sóng trên kênh VTV4 ngày 25/11/2019.

25/11/2019

Ms Ha Thi Quynh Anh, UNFPA Specialist on GBV and Human Rights' interview with VTV4 on the prevention of violence against women and girls in Viet Nam. This interviewed was broadcast on VTV4 on 25 Nov 2019.

23/11/2019

Nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, phóng viên kênh VTC10 đã có buổi trò chuyện với bà Hà Thị Quỳnh Anh, chuyên gia của UNFPA về Phòng chống bạo lực giới và Quyền con người; và bà Trần Bích Loan, Phó vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ LĐ-TB-XH về chủ đề này. Tọa đàm đã được phát sóng trên kênh VTC10 ngày 23/11/2019.

23/11/2019

Talk-show between Ms Quynh Anh, UNFPA Specialist on GBV and Human Rights; and Ms Tran Bich Loan, Vice Director of Department for Gender Equality, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs on the National Action Month on Gender Equality and Prevention of violence against women and girls 2019. The talk-show was broadcast on VTC10 Vietnam Today on 23 November 2019.

27/12/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở tại Việt Nam. Bên cạnh các con số thống kê là những câu chuyện đáng suy ngẫm về cuộc sống và con người trên mọi miền Tổ quốc. Triển lãm ảnh về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 mang đến cho người xem những góc nhìn sinh động, khắc họa nên bức tranh sắc nét về các vấn đề đang được xã hội quan tâm.

27/12/2019

The Population and Housing Census was conducted on April 1, 2019 and collected basic information and data on population and housing in Viet Nam. Behind the data and statistics, there are thoughtful stories about the lives of people from all regions of the country. This photo voice exhibition on the 2019 Population and Housing Census highlights those inspiring stories, creating a diverse picture about the issues of social concern.

27/12/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhân khẩu học của trên 96,2 triệu người là nhân khẩu thực tế thường trú tại gần 26,9 triệu hộ dân cư sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. Video này cung cấp một số kết quả chính của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

27/12/2019

The 2019 Population and Housing Census was conducted at on 1 April 2019. This was the fifth Population and Housing Census in Viet Nam since the country's reunification in 1975. The 2019 Population and Housing Census collected basic information on population and housing throughout the territory of the Socialist Republic of Viet Nam to inform the country’s socio-economic development policies and to monitor progress on the Sustainable Development Goals committed to by the Government of Viet Nam.

The 2019 Population and Housing Census collected basic information on the demographics of over 96.2 million people who were primary residents of nearly 26.9 million households in Viet Nam at 0:00 a.m. on 1 April 2019. To supplement information gathered on fertility, mortality, and migration, data on labor and employment and household living conditions was collected from the sample survey of 9% of households nationwide (approximately 8.2 million persons living in more than 2.3 million households). This video clip shows us some key indicators from the 2019 Census results.

Trang