Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 12 Tháng 6 2019
Theo Kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt của Dự án VNM9P06 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam và Cơ Quan Hợp Tác Quốc Tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ cho Trung Tâm Công Tác Xã Hội tại Quảng Ninh thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 29 Tháng 4 2019
Theo Kế hoạch năm 2019 của Dự án VNM9P01 do Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục DS-KHHGĐ, Ban Quản lý Dự án VNM9P01 thực hiện hoạt động đánh giá xây dựng bằng chứng về nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Việt Nam. Ban Quản lý Dự án VNM9P01 cần tuyển chọn 3 chuyên gia... Đọc thêm
Duty station: Hà Nội, Việt Nam
Closing date: 22 Tháng 4 2019
Tuyển hai (02) chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện xây dựng Khung giám sát đánh giá về mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo kế hoạch năm 2019 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Ban Quản lý Dự án VNM9P01 thực hiện hoạt động... Đọc thêm

Trang