Минулі вакансії

Các vị trí đã tuyển dụng

Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 24 Tháng 9 2020
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ cho Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thực hiện hoạt động xây dựng ứng dụng (apps) điện thoại/web để cung cấp thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và các thành viên trong gia... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 20 Tháng 9 2020
Chương trình Cải thiện CRVS trong sáng kiến Dữ liệu cho Sức khỏe (D4H) tại Việt Nam là sự hợp tác giữa các bên liên quan trong Hệ thống CRVS D4H và Việt Nam, do Bộ Tư pháp (MOJ) và Bộ Y tế (MoH) triển khai với sự hỗ trợ kỹ thuật của Vital Strategies và Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA), nhằm cải... Đọc thêm
Duty station: Hanoi, Viet Nam
Closing date: 11 Tháng 9 2020
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020 của Dự án VNM9P01 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tài trợ Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, để tuyên truyền về già hòa dân số và nâng cao nhận thức của xã hội, giúp người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho tuổi già; chúng tôi đang cần tuyển 07... Đọc thêm

Trang